werken voor een goed gevoel

vind en bied vacatures aan op vrijwilligwerken.nl

Vinden en aanbieden begint hier

Prinsenstichting

Vrijwillig werken
Purmerend, Purmerend
Nog 1 plek beschikbaar

Iets doen voor je medemens
Er zijn allerlei redenen om vrijwilligerswerk te doen: tijdbesteding na pensionering, punten halen voor school, oriëntatie op de arbeidsmarkt, inburgering of resocialisatie.
De belangrijkste reden is echter iets doen voor je medemens en er plezier in hebben.
Vrijwilligers zijn onmisbaar geworden. Veel cliënten van de Prinsenstichting zoeken een vrijwilliger om in de vrije tijd activiteiten mee te ondernemen. Ook willen cliënten en zijn/haar familie dat de cliënt een netwerk in de woonomgeving heeft.
Met ondersteuning van een vrijwilliger worden de mogelijkheden van de cliënten vergroot en kunnen er langdurige vriendschappen ontstaan. De vrijwilliger geeft houvast in tijden van bijvoorbeeld personeelswisselingen, maar ook in de toekomstige verhuizingen willen de cliënten een bekend gezicht naast zich hebben. Dit maakt vrijwilligerswerk zo boeiend en waardevol.
Verschillende soorten vrijwilligerswerk
Binnen de Prinsenstichting maken we onderscheid in verschillende soorten vrijwilligerswerk.

Vrijwilliger direct gekoppeld aan een cliënt
Als bezoekvrijwilliger ben je direct gekoppeld aan een cliënt. Er zijn cliënten die geen familie meer hebben, of graag in contact willen komen met andere mensen. Cliënten die het leuk vinden om samen een activiteit te doen, zijn daardoor onder de mensen en voelen zich gewaardeerd. Deze activiteiten lopen erg uiteen en worden afgestemd op de behoefte van de cliënt en de mogelijkheden van de vrijwilliger.

Vrijwilliger gekoppeld aan een locatie
Als vrijwilliger is het ook mogelijk gekoppeld te worden aan een locatie. Dit houdt in dat je voor de locatie inzetbaar bent tijdens activiteiten die werkgerelateerd (dagbesteding) zijn. Ook kunnen dit activiteiten zijn met cliënten van één groep (bijvoorbeeld een spelletjesavond in een woning of meegaan tijdens een uitstapje).

Vrijwilliger gekoppeld aan activiteiten
Er zijn ook vrijwilligers die niet direct bij een cliënt betrokken zijn, maar die worden gekoppeld aan de activiteit. Hierbij kun je denken aan activiteiten zoals wandelen, zwemmen, en recreatieactiviteiten.
Daarnaast organiseert de afdeling Vrijetijdsbesteding van de Prinsenstichting clubwerk (bijvoorbeeld dansles, bloemschikken of voetballen).
Heeft u tijd, bent u enthousiast en bent u sociaal? Er zijn altijd vrijwilligers nodig.
Neem contact op met de Vrijwilligerscentrale voor meer informatie.
Tel: 0299-454400