werken voor een goed gevoel

vind en bied vacatures aan op vrijwilligwerken.nl

Vinden en aanbieden begint hier

Bestuurslid bezoekwerk

Vrijwillig werken
Aalsmeer, Kudelstaart
Nog 1 plek beschikbaar

Omschrijving:
Intakegesprekken houden met potentiële gasten, coördineren van de bezoekvrijwilligers en deelname aan vergaderingen.

Organisatie : Zonnebloem
Sector : Hulpverlening / gezondheidszorg
Doelgroep : Gehandicapten - lichamelijk
Activiteit: Hulpverlening
Datum van : 31 januari 2011
Buurt/wijk : Aalsmeer/ Kudelstaart
Datum t/m : (onbekend)
Bemiddelbaar via Internet: Nee

Omschrijving:
De Nationale Vereniging de Zonnebloem is een landelijke organisatie, die zich ten doelt stelt het welzijn te bevorderen van en hulp te bieden aan langdurig lichamelijk zieken, lichamelijke gehandicapten en lichamelijk hulpbehoevende ouderen. Vooral diegenen onder hen die dreigen te vereenzamen. Bovendien is daarbij het onderhouden van goed contact met hun naasten een belangrijk aandachtspunt. Dat noemen we onze doelgroep. De Zonnebloem biedt hen hulp die zich richt op het voorkomen/terugdringen van sociaal isolement. Dit doet de vereniging met de inzet van vrijwilligers. Op lokaal niveau heeft de Zonnebloem eigen afdelingen. Zonnebloem Kudelstaart zoekt voor haar afdeling een bestuurslid bezoekwerk.
Deze vrijwilliger gaat intakegesprekken houden met potentiële gasten om een aantal zaken te vernemen. Er wordt vastgesteld of de potentiële gast aan de doelgroep voldoet, hoe de thuissituatie is, gebruik van medicijnen, wel/niet rolstoelgebonden, wel/niet gebruik van rollator, wensen ten aanzien van de bezoekvrijwillig(st)er (man of vrouw cq jong of middelbaar) en enige bescheiden privégegevens en contactadressen.
Het bestuurslid bezoekwerk gaat na het contact met de potentiële gast bekijken welke vrijwilliger past bij deze gast. Het bestuurslid bezoekwerk is de contactpersoon die de vrijwilliger begeleidt en ondersteunt bij vragen of mogelijke problemen rondom het bezoekwerk. Regelmatig worden er evaluatiegesprekken gevoerd met vrijwilligers m.b.t. het bezoekwerk.
Het bestuurslid is aanwezig bij de 5 bestuursvergaderingen (per jaar) en evt. ook bij groepsactiviteiten.

Functie eisen:
U heeft goede contactuele eigenschappen, heeft een goed inlevingsvermogen en kunt goed luisteren naar anderen. U heeft affiniteit met sociaal geïsoleerde hulpvragers, kunt organiseren en durft initiatief te nemen. U bent slagvaardig en kunt in teamverband werken.

Werktijden:
De tijdsbelasting is wisselend, want sterk afhankelijk van de hulpvragen. Van u wordt verwacht aanwezig te zijn tijdens de 5 jaarlijkse bestuursvergaderingen.