werken voor een goed gevoel

vind en bied vacatures aan op vrijwilligwerken.nl

Vinden en aanbieden begint hier

Lid FGL- Regiobestuur

Vrijwillig werken
Sittard-Geleen, Sittard
Nog 1 plek beschikbaar

Taakinformatie: De vrijwillig gaat taken of werkzaamheden verrichten op basis van beleid dat door het regiobestuur ontwikkeld is. De vrijwilliger maakt zelf deel uit van dit bestuur. De inhoud van het bestuurswerk is in grote lijnen gericht op: Het onderzoeken van de achterban van platforms en organisaties van mensen met een functiebeperking en het ondersteunen van de belangenbehartiging en beleidsbeinvloeding in de regio. Een belangrijke taak is het onderhouden van contacten met de achterban, ofwel de gehandicaptenplatforms en gehandicaptenorganisaties in de regio

Eisen: Op een positieve en constructieve wijze mee praten, denken en werken aan de ontwikkeling en het dienstaanbod van de FGL. Ervaringsdeskundigen zijn en/of kennis hebben van en affiniteit hebben met het werk van de doelgroep. Bereid zijn om samen te werken. Ervaring in het besturen van een vrijwilligersorganisaties is pre. Tijd willen investeren voor voorbereiding en deelname aan vergaderingen, de voorbereiding en uitvoering van activiteiten en voor deelname aan schoolactiviteiten

Doelgroep: Lichamelijk gehandicapten
Activiteit Organiseren / besturen
Duur vrijwilligerswerk onbepaalde tijd
Andere tijden mogelijk? Ja
Eigen auto noodzakelijk? Nee
Mag er direct contact opgenomen worden? Nee
Minimale leeftijd 15
Reiskostenvergoeding Nee
Vrijwilligersvergoeding Nee
Andere vergoeding Ja
WA verzekering Nee
Ongevallenverzekering Nee
Begeleiding Ja
Inspraak Nee
Deskundigheidsbevordering Nee
Vrijwilligersovereenkomst Nee