Wet- en regelgeving

 

Natuurlijk bent u als vrijwilligersorganisaties het liefst bezig met het échte vrijwilligerswerk. Toch krijgt u op een gegeven moment te maken met allerlei wetten en regels waaraan u als organisatie moet voldoen. Op de website www.vrijwilligerswerk.nl vindt u alles over de wet- en regelgevingdossiers van het vrijwilligerswerk.

 

Zo vindt u er informatie op onderwerp, relevante overheidsinformatie, relevante wet- en regelgeving en voorbeelden van rechterlijke uitspraken. In de dossiers zijn ook praktische instrumenten zoals checklists, praktijkoefeningen, veel gestelde vragen en voorbeelden opgenomen.

Naast de welbekende onderwerpen als onkostenvergoeding voor vrijwilligers, veiligheid en Arbo en aansprakelijkheid in het vrijwilligerswerk vindt u er ook onderwerpen als grenzen aan het vrijwilligerswerk, accommodaties, belastingen, inkomsten en betaalde arbeidskrachten. Ook nieuws over de successiewet en de regels die gelden voor een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is in de wet- en regelgevingdossiers vrijwilligerswerk opgenomen.

 

De wet- en regelgevingdossiers vrijwilligerswerk zijn voor iedereen interessant die met en voor vrijwilligers(organisaties) werkt. En de informatie is ook nog eens gratis toegankelijk. Doe er dus uw voordeel mee en bezoek de website door hier te klikken.

 

Voor u zijn ook de regelingen van de gemeente Kollumerland c.a. interessant. Zo heeft de gemeente voor alle vrijwilligers in Kollumerland c.a. een WA-verzekering afgesloten en is er een sportsubsidieregeling. In het menu op de linkerkant vindt u er meer over.