Vraag subsidie aan bij het Iepen Mienskisfûns

Door: Kollumerland c.a (27-09-2018 10:47:32)

De provincie Fryslân stelt in 2018 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

 

Subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns wordt via een tendersysteem verdeeld onder de aanvragers.

 

In 2018 worden drie tenders opengesteld. Van 17 september t/m 12 oktober 2018 17:00 uur is de derde subsidieronde van 2018 geopend voor aanvragen.

 

Lees hier meer over het openstellingsbesluit. Klik hier voor meer informatie.