Komt uw vrijwilligersorganisatie in aanmerking voor GRATIS VOG?

Door: Kollumerland c.a (09-05-2018 18:01:18)

Niet alle organisaties die met vrijwilligers werken, komen in aanmerking voor de Regeling Gratis VOG. Check of uw organisatie in aanmerking komt.

Voorwaarden
Voor 1 juli duidelijkheid over nieuwe voorwaarden
In het Regeerakkoord staat dat alle vrijwilligers die werken in afhankelijkheidssituaties voortaan een Gratis VOG moeten kunnen aanvragen. Hoe staat het daar mee? Op dit moment zijn de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met meerdere partijen aan het kijken wat precies moet worden verstaan onder afhankelijkheidssituaties en wat er nodig is voor een goede uitvoering. De ministeries hebben aangegeven ernaar te streven om voor 1 juli 2018 duidelijkheid te geven. Op dat moment weten we vanaf wanneer welke vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties op welke manier kunnen meedoen aan de regeling.

 

Huidige voorwaarden
Als uw organisatie gebruik wil maken van de Regeling Gratis VOG moet zij voldoen aan een aantal voorwaarden die het ministerie van Veiligheid en Justitie stelt. U kunt deze voorwaarden op de website van de Dienst Justis, die de gratis verstrekking mogelijk maakt, in hun geheel terugvinden.

 

Kort gezegd moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Uw organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
- Uw organisatie bestaat voor minimaal 70 procent uit vrijwilligers en is een echte vrijwilligersorganisatie (heeft geen winstoogmerk en is niet actief op een concurrerende markt). Onder meer uitgezonderd van de Regeling Gratis VOG zijn: welzijnsorganisaties, scholen, BSO, TSO en peuterspeelzalen en organisaties met een winstoogmerk.
- De voor de organisatie werkzame vrijwilligers zijn niet reeds op grond van andere wet- of regelgeving gehouden om een VOG aan te vragen;
- Vrijwilligers binnen uw organisaties werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking.
- Uw organisatie kan aantonen dat er preventief beleid is om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dit kan variëren van het hebben van vertrouwens(contact)personen tot een goed aannamebeleid voor vrijwilligers. U moet óf een link kunnen plaatsen naar informatie op uw website óf een document uploaden óf uw beleid kunnen omschrijven.


Wat is breder preventief beleid?
Zowel Vereniging NOV als NOC*NSF hebben een stappenplan waarmee u kunt werken aan de veiligheid binnen uw organisatie. Deze stappenplannen lijken erg op elkaar, maar de één is voor de sport en de ander voor het brede vrijwilligerswerk.   

Kijk hier voor beleidsadviezen van NOC*NSF

Kijk hier voor beleidsadviezen van Vereniging NOV