AVG Nieuwe privacywet per mei 2018

Door: Kollumerland c.a (09-05-2018 14:45:00)

De laatste jaren is de privacy ofwel gegevensbescherming regelmatig in het nieuws. Er zijn diverse voorbeelden van hoe het daarbij mis kan gaan: emailadressen die op straat liggen of persoonsgegevens die jarenlang op internet blijven zweven.

 

Om de gegevens van burgers beter te beschermen is een nieuwe wet aangenomen. Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Organisaties die gegevens van personen in een bestand bewaren moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dit geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen in de archiefkast. Voor beide geldt dat de persoonsgegevens voortaan veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden erbij kunnen.

 

Deze nieuwe wet is prettig voor u als persoon omdat uw gegevens beter beschermd worden.
Voor u als bestuurder betekent het dat u aan de slag moet om de gegevens van bijvoorbeeld uw leden en donateurs te beschermen. De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft een 7-stappenplan gemaakt waarin duidelijk vermeld staat welke acties je moet ondernemen.