Vraag subsidie aan bij het Iepen Mienskipsfûns

Door: Kollumerland c.a (26-01-2018 16:46:48)

De provincie Fryslân stelt in 2018 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns wordt via een tendersysteem verdeeld onder de aanvragers. In 2018 worden drie tenders opengesteld. Van 15 januari t/m 9 februari 2018 17:00 uur is de eerste subsidieronde van 2018 geopend voor aanvragen.

 

Hoe werkt het?

De uitleg vindt u hier.

 

Welke projecten?
Om een idee te geven aan welke projecten u zoal kunt denken, kunt u alvast een kijkje nemen bij 'Projecten in beeld'.