Spotlight! op vrijwillige inzet

De gemeente Kollumerland c.a. en het Steunpunt Vrijwilligerswerk Kollumerland vinden het belangrijk dat het werk van vrijwilligers onder de aandacht wordt gebracht.

Daarom is er een nieuwe rubriek op de website van het Steunpunt, genaamd “Spotlight!”. In deze rubriek komen vrijwilligers aan het woord. Ze vertellen over hun werk als vrijwilliger en wat hun drijft dit werk te doen. Op deze manier wil het Steunpunt het vrijwilligerswerk een gezicht geven.

 

Veel mensen realiseren zich niet dat er zoveel mensen zijn die zich belangeloos inzetten. Het wordt vaak als vanzelfsprekend gezien. Gelukkig maar. Toch verdienen juist zij extra aandacht en een steuntje de rug.

 

Zonder de belangeloze inzet van onze vrijwilligers is het voor veel zorginstellingen, sportverenigingen, buurthuizen en vele andere organisaties onmogelijk om hun belangrijke maatschappelijke functie goed te kunnen uitoefenen. Soms zichtbaar, maar vaker nog als stille kracht op de achtergrond dragen onze vrijwilligers bij aan een sociale, betrokken en levendige samenleving.