Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Kollumerland

Dit is de website van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Kollumerland. Het Steunpunt is een initiatief van de gemeente Kollumerland c.a. en Timpaan Welzijn. Het Steunpunt stimuleert, waardeert en ondersteunt het vrijwilligerswerk in de gemeente met diensten en activiteiten.

Op deze website kunnen zowel vrijwilligersorganisaties als vrijwilligers in de gemeente Kollumerland c.a. informatie vinden over zaken die te maken hebben met vrijwilligerswerk. Ook kunt u hier als vrijwilligersorganisatie vacatures plaatsen en kunnen mensen die een leuke vrijwilligersbaan zoeken hier op reageren. Het Steunpunt brengt vrijwilligers en organisaties bij elkaar.

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Kollumerland maakt onderdeel uit van het project Ondersteuning Vrijwilligerswerk, dat Timpaan Welzijn in opdracht van de gemeente Kollumerland c.a. uitvoert.

 

Vrijwilligers
Iedereen die als vrijwilliger actief is in de gemeente Kollumerland c.a., of zich als vrijwilliger wil gaan inzetten kan bij het Steunpunt terecht. U kunt bij ons terecht met alle vragen over vrijwilligerswerk, over vacatures, organisaties, rechten en plichten en wat er verder bij vrijwilligerswerk komt kijken.

Onder de knop “Vrijwilligers” op deze site vindt u alle informatie die voor vrijwilligers van belang is.

 

Organisaties
Organisaties in de gemeente Kollumerland c.a. die met vrijwilligers werken kunnen bij het Steunpunt terecht voor ondersteuning en advies bij zaken als het werven en motiveren van vrijwilligers, vrijwilligersbeleid, fondswerving en training en scholing. Ook voor advies op het terrein van wet- en regelgeving kunt u bij ons terecht.
Onder de knop “Organisaties” op deze site vindt u alle informatie die voor vrijwilligersorganisaties van belang is.

 

 

 

Het project Steunpunt Vrijwilligerswerk Kollumerland wordt in opdracht van de gemeente Kollumerland c.a. uitgevoerd  door Timpaan Welzijn.